Mps en Mps-Gap

Mps en Mps-Gap

Wij zijn MPS en MPS-GAP Gecertificeerd.

Natuurlijk vinden wij het milieu erg belangrijk, en doen wij ons best om zo duurzaam mogelijk te telen, en daarom zijn wij ook vanaf het begin in 1993 al lid van het milieu project sierteelt, kortweg MPS genoemd.
Er zijn verschillende MPS certificaten, het A, B, C en D certificaat, waarbij wij het MPS-A certificaat hebben, het hoogst haalbare.

Wat is en doet MPS en MPS-GAP?

MPS is een stichting die als doel heeft de tuinbouw in de samenleving, naar de overheid en in de markt op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een positieve internationale positionering te geven.

Waar gewerkt wordt met levende producten zoals bloemen, planten, groenten en fruit spelen wet- en regelgeving een steeds grotere rol. Ook binnen de handelskanalen in de landen om ons heen. En hier ligt een belangrijke taak voor MPS. Wat in 1993 begon als milieuproject van Bloemenveiling Westland, is uitgegroeid tot een dynamische, internationale organisatie die wereldwijd opereert.
MPS ontwikkelt en beheert certificaten. Certificaten die ervoor zorgen dat duurzaamheid in de tuinbouwsector steeds meer verweven raakt in de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven. De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector. Hierbij staat niet alleen het milieu centraal. Ook op het gebied van kwaliteitszorg en sociale aspecten geeft MPS met certificaten vorm aan duurzaamheid. Zo reikt MPS de sector ’tools’ aan om duurzaam ondernemen op de juiste manier te implementeren. Zie voor verdere informatie: www.my-mps.com.

MPS-GAP is een toegangscertificaat om te kunnen leveren aan internationale retailers. Met dit certificaat voldoet we aan de eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures.

Geïntrigeerde biologische gewassenbescherming

Onder duurzaam telen valt ook zeker het zo min mogelijk gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit houdt in dat wij zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke vijanden van de trips, luis, spint en witte vlieg, zoals de roofmijten amblyseius swirsky, orius en hypoaspis miles. Elke regelmatig wordt er door een bioloog die hierin gespecialiseerd is vastgesteld of het gebruik van de roofmijten voldoende is en alleen als het echt niet anders kan zal er, zo beperkt mogelijk, chemie toegepast worden.

Co2

Planten zijn dol op co2, dit hebben ze ook hard nodig om te kunnen groeien, daarom brengen wij de co2 die vrijkomt tijdens het verwarmen van de kassen weer terug in de kas en kunnen de planten dit weer opnemen, zo proberen we zoveel mogelijk klimaat neutraal te werken.

Afvalstoffen

Het is natuurlijk in deze tijd niet meer dan logisch dat wij onze afvalstoffen scheiden, papier en plastic worden gerecycled en groenafval gaat naar een composteringsbedrijf. De MPS controleert op de uitvoering hiervan.